Naše Zlatíčka

Vítejte na stránkách Zlatíčka

Vývoj dítěte v prvním roce života

Popis vývoj dítěte v průběhu prvního roku života

1.měsíc - vývoj dítěte

 • hlava padá dozadu
 • pokouší se zvednout hlavu
 • kope nohama
 • na silné zvuky reaguje trhnutím celého těla


vývoj dítěte - 1.měsíc

2.měsíc

 • hlava vzpřímená asi 5 vteřin
 • začíná zdvihat nohy
 • zrakem sleduje pohybující se předměty
 • reaguje na zvuky
 • usmívá se

vývoj dítěte - 2.měsíc

3.měsíc

 • zvedá hlavu vysoko, udrží ji asi 1 minutu
 • živě se pohybuje
 • zrakem a pohybem hlavy sleduje předměty
 • zajímá se o své okolí
 • vědomě se usmívá
vývoj dítěte - 3.měsíc

4.měsíc

 • při přitahování za ruce zdvihá hlavu
 • prohlíží si vlastní ruce a hraje si s nimi
 • otáčí se za zvukem
 • má dobrý kontakt s dospělou osobou
 • brouká si
 • hlasitě se směje
vývoj dítěte - 4.měsíc

5.měsíc

 • převrací se na bok a na bříško
 • začne si přendávat hračku z ruky do ruky
 • vyžaduje pozornost
 • rozezná laskavý a přísný tón řeči a mimiky


vývoj dítěte - 5.měsíc

6.měsíc

 • v sedu s oporou je hlava vzpřímená
 • převrátí se z bříška na záda
 • přendává hračku z ruky do ruky
 • rozlišuje známé a neznámé osoby
 • žvatlá slabiky

vývoj dítěte - 6.měsíc

7.měsíc

 • obratně se otáčí ze zad na bříško
 • hraje si s nohama
 • předmět uchopí celou rukou
 • vysloví opakované slabikyvývoj dítěte - 7.měsíc

8.měsíc

 • sedí bez držení v předklonu s oporou v předu
 • začíná lézt
 • napodobuje některé zvuky dospělýchvývoj dítěte - 8.měsíc

9.měsíc

 • samo se posadí
 • s oporou se udrží ve stoje
 • chodí dopředu, když je držíme za obě ruce
 • přidrží si hrníček při pití
 • s oblibou začíná vytahovat předměty z krabic a zásuvek
 • komunikuje gesty a zvuky
vývoj dítěte - 9.měsíc

8.měsíc

 • sedí bez držení v předklonu s oporou v předu
 • začíná lézt
 • napodobuje některé zvuky dospělýchvývoj dítěte - 8.měsíc


1.měsíc

 • dokáže stát delší dobu s oporou
 • chodí kolem nábytku
 • říká ma-ma, ta-ta
 • rozumí významu některých pokynů
 • uchopí mezi palec a ukazovák i drobné předměty
vývoj dítěte - 11.měsíc

12.měsíc

 • stojí s jistotou
 • udělá první samostatné kroky
 • vysypává a vkládá předměty
 • vysloví dvě slova s významem

vývoj dítěte - 12.měsíc

 
TOPlist