Naše Zlatíčka

Vítejte na stránkách Zlatíčka

Mateřská a rodičovská dovolená

Nový příspěvek

Matkou na poloviční úvazek


 
 
Ne každá žena je spokojena s mateřstvím na plný úvazek. Stále častěji se maminky snaží zároveň i pracovat. Zaměstnavatelé jim v tom často nedokážou vyjít vstříc.


Alternativní formy práce zůstávají v naší zemi zatím „nedostatkovým zbožím“, přesto příležitostí přibývá. „Dnešní maminky mají velkou výhodu v tom, že se český pracovní trh potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí. Ženy s malými dětmi se často setkávaly s diskriminací od personalistů, dnes si firmy vzhledem k nedostatku kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků nemohou dovolit odmítat zájemce o práci tak velkoryse,“ vysvětluje Jana Skalová, specialistka na pracovní problematiku ze serveru prace.cz.

Výčitky svědomí
Zaměstnané maminky mívají občas výčitky svědomí: dobrá matka by prostě měla být s dítětem doma. Podle nedávných výzkumů dokonce všeobecné mínění vnímá matky dětí do tří let, které pracují, negativně. Dávat dítě na celý den do školky či chůvě se nelíbí téměř nikomu.
„Pro ženu v dospělém věku jsou obvykle důležité tři životní role – role matky, role manželky a profesní role. A právě dobré zvládnutí těchto tří rolí vyvolává u mnoha žen pocity frustrace a stresu. Jedním ze zdrojů stresu může být skutečnost, že žena odkládá své dítě do mateřské školky,“ vysvětluje psycholožka Petra Vondráčková.

Částečné úvazky
Výčitkám svědomí by mohly předcházet částečné úvazky. Ženám by umožňovaly jak plnohodnotnou péči o dítě, tak seberealizaci v práci. V Holandsku například tímto způsobem pracuje celých 75 % žen, u nás je to zatím pouze 8 %. To je dáno také zázemím, které maminky v jednotlivých státech mají.
V Holandsku totiž rodičovské příspěvky neexistují a ženy proto doma většinou nezůstávají. V sousedním Německu či Dánsku jsou naopak příspěvky značné a tak je doma až 90 % matek.
Čeští zaměstnavatelé začínají pociťovat nedostatek „mladých profesionálek“, které odešly na mateřskou dovolenou. Pozvolna, ale přece. Snaží se proto se ženou udržet kontakt i v mateřství. Potřeba sladit pracovní a soukromý život se pro obě strany stává stále aktuálnější.

Jak to snáší dítě?
Zhruba do tří let je pro dítě důležité být v pravidelnějším kontaktu s jednou pečující osobou, kterou bývá matka, ale když matka začne pracovat na částečný úvazek, může to být sousedka nebo babička či děda. Když se matka rozhodne chodit do zaměstnání na několik hodin týdně, lze bez obav zařídit pro dítě od věku 12 měsíců na těch několik hodin hlídání nebo je dát do jeslí.
V předškolním věku (3-6 let) se vázanost dítěte na rodiče postupně uvolňuje a důležitosti pro ně naopak nabývají vztahy s vrstevníky. V předškolním věku je rozhodně lepší, když si dítě začíná pomalu zvykat na vrstevníky, učí se s nimi komunikovat a prosadit se mezi nimi. Děti, které v předškolním věku mají kontakt převážně s dospělými, mívají ve škole potíže v komunikaci s vrstevníky, mohou se dokonce od třídního kolektivu izolovat.

Pracující matka = šťastná matka?
Bude pracující žena šťastná? To se samozřejmě nedá zaručit. Podle některých výzkumů však víme, že její pracovní uplatnění mívá pozitivní vliv. Tyto ženy získávají vyšší sociální hodnocení, privilegia a tím také i větší sebeúctu.
„Matčina spokojenost a vyrovnanost pak má i pozitivní vliv na dítě. Pro jeho psychický stav je tedy rozhodně lepší, když tráví několik hodin v mateřské školce a jeho matka je spokojená, než když je doma s nešťastnou matkou,“ říká psycholožka Petra Vondráčková.

Společnost přátelská rodině
Problému na pracovním trhu si všimla i Síť mateřských center. Aby na tento problém upozornila, začala udělovat cenu Společnosti přátelské rodině.
Nabídka alternativních forem práce se stala základním kriteriem při rozhodování poroty. „Těší nás, že se čas od času najdou představitelé firem, kteří se navzdory překážkám odváží zavádět alternativní formy zaměstnání. Naplňuje se tak naše představa, která stála před pěti lety u zrodu kampaně Společnost přátelská rodině, totiž že jejich příklady budou přitahovat následovníky,“ připomíná prezidentka Sítě MC Rut Kolínská.

Co dělat, vracím-li se do práce:
• Pokud možno, zůstaňte v kontaktu se svými kolegy, budete i po dobu mateřství tak stále v obrazu.
• Sestavte si životopis.
• Ujasněte si, o jaké místo máte zájem.
• Ujasněte si, jaké místo budete s dítětem zvládat a na jak velký úvazek.
• Práci aktivně hledejte – v okruhu svých známých, na internetu, v tisku atd.
• Jste-li pozvána na pohovor, vždy se na něj připravte (zjistěte si vše o firmě atd.).
• Na pohovoru buďte upřímná a jasně řekněte, o co stojíte (například alternativní pracovní úvazek).
Žádné komentáře
 
TOPlist