Naše Zlatíčka

Vítejte na stránkách Zlatíčka

Kojení a výživa (maminky a dítěte)

Nový příspěvek

Umělá výživa kojence a batolete

 
 
Umělá výživa kojence a batolete Existují situace, kdy i při maximální snaze matky nemůže být dítě plně kojeno. Umělá výživa, jejímž základem je kravské mléko, je upravena tak, aby byla svým složením lidskému mléku blízká.

V posledních letech se podařilo v procesu přibližování se ideální potravině – mateřskému mléku - udělat výrazný krok dopředu. Podařilo se obohatit umělá mléka o prebiotika a probiotika, o nukleotidy, esenciální mastné kyseliny a další látky, vznikla speciální mléka pro děti s rizikem alergie a alergické děti se zvlášť upravenou kravskou bílkovinou, mléka pro děti, které nesnášejí mléčný cukr, pro děti trpící častým ublinkáváním, kojeneckými kolikami a potížemi s vyprazdňováním. Existují speciální mléka pro děti s nízkou porodní hmotností.

Umělá výživa zabezpečí zdravý růst a vývoj dítěte, které nemůže být kojeno. Mateřské mléko ale vždy zůstane nedostižným vzorem pro její výrobu.

Čím se umělé mléko liší od kravského mléka?
Úprava mléka se týká všech jeho hlavních složek – bílkovin, sacharidů i tuků.
Upravuje se poměr bílkoviny syrovátky ke kaseinu, mění se zastoupení sacharidů tak, aby mléko obsahovalo buď výhradně mléčný cukr (laktózu), nebo jen malý podíl jiných sacharidů. Mléka obsahující výhradně laktózu jsou stravitelnější zejména pro nedonošené děti. Snahou je obohatit umělé mléko také o prebiotika (oligosacharidy, látky cukerné povahy, které, jsou v originální podobě hojně obsaženy v mateřském mléce, a které jsou potravou pro tělu prospěšné bifidogenní bakterie) a probiotika (vlastní bifidogenní bakterie,které,jsou-li v převaze ve střevní floře, podporují správné, zdravé fungování střeva a střevní sliznice.)

Živočišný tuk je v různé míře nahrazen rostlinným pro obsah některých nezastupitelných mastných kyselin ( polynenasycené mastné kyseliny s dlouhými řetězci – LC PUFA), které jsou důležité pro správný vývoj mozku, pro obranyschopnost střevní sliznice proti infekci a konečně i pro tukové hospodářství jako takové. Některá kojenecká mléka jsou obohacována o látky zvané nukleotidy. Tyto látky jsou přítomné v mateřském mléce a jsou důležité v mnoha biologických dějích rychle rostoucího organizmu. Ukazuje se, že mají mimo jiné příznivý vliv na zrání systému obranyschopnosti, na růst a vývoj zažívacího traktu dítěte.

Umělé mléko je dále doplněno o minerály, vitaminy, antioxidanty, stopové prvky a jiné látky, přítomné v mateřském mléce, které v mléce kravském chybí nebo jsou jen v malém množství, a které jsou pro vývoj dítěte vhodné a často nezbytné. Umělá výživa se tak snaží přizpůsobit svým složením průměrnému vzorku mateřského mléka, které zůstává ,,zlatým standardem“ výživy kojence.

Pro každý věk jiné mléko
S růstem a vývojem kojence se mění jeho nároky na výživu. Mateřské mléko svým měnlivým složením odpovídá těmto potřebám. Výrobci umělé výživy ve snaze reagovat na tyto změny vytvořili tři základní typy mlék: počáteční, pokračovací a batolecí. Mléko tak lépe splňuje požadavky zdravého vývoje organizmu. Pružnost, s jakou se mateřské mléko dokáže přizpůsobit aktuálním potřebám dítěte, se tím částečně napodobuje.

Počáteční mléka
Jsou určena pro novorozence a kojence výlučně na mléčné stravě. Výrobci v doporučeních na obalech uvádějí, že počáteční mléko je určeno pro dítě od 0 do 4 měsíců. Dítě ho ale může pít i později, pokud je spokojené a dobře prospívá.

Počáteční mléka se označují na obalech symbolem 1, nebo názvem, který tento věk symbolizuje.

Pokračovací mléka
Začíná se s nimi obvykle v době, kdy dítěti přidáváme nemléčné příkrmy. Není nutné převádět dítě na pokračovací mléko již ve 4 měsících. Doporučení na obalu je v tomto případě pouze informativní. Pokračovací mléko by ale nemělo dostávat dítě mladší, pro které je určeno mléko počáteční, protože by to zatěžovalo jeho organizmus.

Pokračovací mléka se označují na obalu symbolem 2, nebo obdobně jako u počátečních mlék názvem, který tento věk symbolizuje, případně označením měsíce věku, ve kterém je možné mléko začít podávat.

Batolecí mléka
Mezi 10. - 12. měsícem věku dítěte můžeme začít podávat tzv.batolecí mléka, která bývají na obalu označena číslicí 3 nebo slovem JUNIOR.

Jsou to pokračovací mléka s přídavkem vitamínů, minerálů, stopových prvků a jiných látek vhodných pro zdravý růst dítěte

Po roce věku již můžeme dítěti podávat i pasterované plnotučné kravské mléko a mléčné výrobky. Mezi 10. - 12. měsícem věku je možné již užít kravské mléko k přípravě pokrmů.

Mléka pro děti s rodinnou alergickou zátěží
Sklon k alergiím a jejich projevům, jako je astma, atopický ekzém, senná rýma, bývá dědičný. Pro děti, jejichž některý z rodičů nebo sourozenců trpí závažným alergickým onemocněním, je nejlepší prevencí časného rozvoje těchto nemocí kojení.


Pokud nemůže být takové dítě plně kojeno, doporučuje se umělé mléko se zvlášť upravenou bílkovinou, které se nazývá hypoalergenní(hypoantigenní).
Úprava spočívá ve štěpení, hydrolýze bílkoviny. Ta tím ztrácí schopnost podněcovat v těle rozvoj reakcí, které se dříve nebo později mohou projevit alergií. Přesto v mléce zůstává určitá zbytková antigenicita(alergenicita), která závisí na stupni štěpení (hydrolýzy) bílkoviny.

Pro zdravého kojence z rodiny(matka,otec, sourozenci) zatížené alergickými nemocemi, který je převáděn na umělé mléko, ale i pro novorozence přikrmovaného umělým mlékem, kde předpokládáme, že bude kojen, je hypoalergenní, H. A formule s částečně rozštěpenou výchozí mléčnou bílkovinou velmi vhodná a šetrná. Obsahuje sice látky, které mají určitou antigenicitu (alergenicitu), ale menší než v mléce, kde není bílkovina štěpena. Tyto štěpy mohou navodit v systému obranyschopnosti kojence lepší snášenlivost cizorodých látek.

Aby mělo podávání tohoto mléka dítěti smysl, nesmí mu předcházet zatížení organizmu mlékem, které nemá hydrolyzovanou bílkovinu.

Hypoalergenní mléka jsou rozdělena na počáteční a pokračovací. Na obalu jsou obvykle označena symbolem H A.

Mléka pro děti s alergií na kravské mléko
Jiná situace je u dítěte, u kterého se rozvine alergie na kravské mléko. Udává se, že vzniká asi u 1 - 3 % kojenců. Po přechodu na umělé mléko se během dnů až týdnů objeví trávicí potíže: bolesti bříška, zvracení, průjem.


Jejich intenzita a závažnost se stupňují. V řídkých stoličkách bývají nitky krve. Dítě neprospívá, často ho sužuje kojenecký ekzém. Mohou se objevit i dýchací potíže. Je-li tato diagnóza skutečně potvrzena, podávají se kojenci mléka s vysokým stupněm štěpení bílkoviny, extenzivní hydrolyzáty, jejichž zbytková antigenicita (alergenicita) je velmi nízká, výrazně nižší než u formulí pro preventivní použití. Takové mléko je v daném případě léčebným opatřením. Úplné hydrolyzáty jsou chuťově odlišné právě pro vysoký stupeň štěpení bílkoviny, což však kojencům nevadí a na jejich chuť si zvyknou. Jsou ale i drahé pro náročnost výroby. Rozhodnutí o jejich podání je plně v rukou lékaře alergologa.

Přibližně u 80 % dětí alergie na bílkovinu kravského mléka v batolecím věku odeznívá.

Mléka pro zvláštní situace

Mléka, která mohou zmírnit ublinkávání (antirefluxová mléka)
Jsou to mléka, která díky přídavku zahušťovadla, mohou zmírnit časté ublinkávání nekojených dětí. Jedná se většinou o ublinkávání u prospívajících dětí. Zahuštěním umělého mléka se omezí jeho návrat ze žaludku do jícnu. Jako zahušťovadla se používá obvykle bramborový škrob nebo mouka ze svatojánského chleba.

Tato mléka by měli rodiče volit po poradě s lékařem, který vyloučí jinou, závažnější příčinu zvracení nebo častého ublinkávání.

Pro kojené dítě se ze stejných důvodů používá bezmléčný přípravek Nutriton, který se rozpustí v malém množství vody a podá se před kojením lžičkou.

Mléka se sníženým obsahem laktózy
Jsou léčebné dietní přípravky kojenecké výživy doporučované lékařem dítěti, které trpí dočasnou nebo trvalou nesnášenlivostí mléčného cukru. Dočasná nesnášenlivost může někdy vzniknout po závažnějším průjmovém onemocnění. Trvalá je vzácná.

Sojová mléka
Mléka, jež mají bílkovinný základ na sojové bázi, nejsou určena k běžné výživě zdravých kojenců. Jsou to dietní mléka pro děti, které trpí vzácným onemocněním s poruchou vstřebávání mléčného cukru, laktózy. Sojové mléko je také alternativním způsobem výživy pro vegetariány. Může být lékařem doporučeno i z důvodů přechodné poruchy vstřebávání cukrů ve střevě.

Užití sojového mléka při nesnášenlivosti kravského je problematické, protože až 50 % dětí alergických na bílkovinu kravského mléka reaguje podobně na bílkovinu sóji.
Sójové mléko je tedy určeno pro malou skupinu dětí a doporučení k jeho užívání by mělo vycházet z rozhodnutí lékaře.

Mléka pro děti nedonošené a děti s nízkou porodní hmotností
Jsou zvláštní skupinou počátečních mlék, která dostávají někteří nekojení nedonošení novorozenci a někteří novorozenci s porodní váhou pod 2500 g na novorozeneckých odděleních nebo perinatologických centrech. Tato mléka pak mohou být k výživě dětí lékařem doporučena ještě po určitou dobu po propuštění domů, dokud nedosáhnou hmotnosti zdravého donošeného novorozence, tj. kolem 3500 g.

Svým vyšším obsahem bílkovin a dalšími specifickými vlastnostmi vyhovují potřebám této skupiny novorozenců a kojenců. Tato mléka mají také větší množství energie i minerálů v porovnání s mléky pro donošené děti. Mají specificky upraveny tuky i cukry tak, aby byly pro nedonošené dítě dobře stravitelné. V poslední době jsou tato mléka obohacována o tzv. vícenenasycené mastné kyseliny s dlouhými řetězci (LCP). Tyto látky získává plod přes placentu od matky v posledních třech měsících těhotenství. Jsou důležité pro rozvoj mozku, pro zrak a růst organizmu. Některá mléka jsou již výrobcem připravena k pohotovému užití v tekuté formě.


Chytrá mléka
Jedním z posledních kroků na cestě k dalšímu zkvalitnění umělého kojeneckého mléka se stalo jeho obohacení o prebiotika, probiotika, nukleotidy. Tím se daří zlepšit střevní mikroflóru uměle živených dětí, posílit jejich systém obranyschopnosti (imunity) a tak zlepšit zdraví a snížit výskyt alergií u nekojených dětí.

Hodné a zlé bakterie
Výlučně kojení novorozenci jsou oproti nekojeným ve výhodě, protože mají ve střevě v převaze mléčné bakterie (bifidogenní a laktobacilus) podporující správné funkce zažívacího systému. To je způsobeno látkami, které jsou obsaženy v mateřském mléce - komplexem originálních prebiotik. Osídlení střeva bakteriemi se u výlučně kojeného dítěte výrazněji mění až s jeho odstavováním a přechodem na nemléčné příkrmy.

U dětí uměle živených se vyvíjí pestřejší střevní mikroflóra. Ta obsahuje ve větší míře i bakterie působící nepříznivě. Naopak mléčných bakterií pro střevo prospěšných má méně.

Jak ovlivnit střevní mikroflóru uměle živených dětí?
Způsoby, jak lze vhodně ovlivnit složení střevní mikroflóry uměle živených dětí, jsou dnes v zásadě dva:
1. přidat do mléka preboitika
2. obohatit mléko probiotikem

Prebiotika jsou nestravitelné části obsažené v potravinách, vláknina, která podporuje růst určitého druhu bakterií, tělu prospěšných tím, že se v tlustém střevě stává jejich potravou.Prebiotika pozitivně ovlivňují složení střevní mikroflóry tlustého střeva a mají příznivý vliv na zdraví člověka. Podílí se tak na ochraně organizmu před průjmy a pomáhají posílit obranyschopnost organismu.
Originální prebiotika jsou v hojné míře obsažena v mateřském mléce, ve formě nestravitelných cukrů.
Probiotika jsou kultury živých mikroorganizmů (nejčastěji mléčné bakterie- laktobacily a bifidobakterie), které po podání prospěšně ovlivňují zdraví člověka zlepšením vlastností jeho mikroflóry. Probiotika, bifidogenní bakterie při dostatečném osídlení střevní sliznice chrání náš organizmus před nepříznivými vlivy infekčních bakterií a virů .Mají význam pro správné fungování systému obranyschopnosti.
Probiotické bakterie jsou u zdravého jedince běžnou a převažující součástí střevní mikroflóry

Prebiotika i probiotika mají tedy v našem těle mnoho společných úkolů. Pomáhají bránit náš organizmus před nepříznivými vlivy infekčních bakterií, toxinů a virů, podporují správný rozvoj systému obranyschopnosti a zvyšují odolnost proti nemocem.

Chytrá mléka bojují s alergií
Probiotika i prebiotika mohou zvýšit preventivní účinek hypoalergenního mléka.
Dokáží to tím, že pomáhají nekojenému dítěti k rychlejšímu dozrávání střevní mikroflóry, důležité pro rozvoj jeho obranyschopnosti.Nezralá obranná bariera totiž zvyšuje riziko vzniku alergických onemocnění.


I přes neustálé zkvalitňování umělé výživy zůstává mateřské mléko nedostižnou ideální potravinou pro novorozence a kojence.

Proto je podpora kojení základem péče o správnou výživu dětí. Neodmyslitelně k tomu patří i dodržení podmínky neomezeného tělesného kontaktu matky a dítěte ve zdraví i nemoci.
Žádné komentáře
 
TOPlist