Naše Zlatíčka

Vítejte na stránkách Zlatíčka

0čkování

Nový příspěvek

Hexavakcína

 

 
 
Očkování hexavakcínou podléhá jasným pravidlům očkovacího kalendáře.
Třetí očkování by mělo proběhnout nejpozději v jednom roce dítěte, aby závěrečné očkování proběhlo nejpozději do 18 měsíců věku dítěte. Vakcína však dochází. Co dělat?Co říká očkovací kalendář?

• Hexavakcína se očkuje ve čtyřech fázích.
• Mezi prvními třemi očkováními by měl být interval 1měsíc (lze připustit až 2 měsíce )
• Mezi třetím a čtvrtým (posledním) očkováním by měla být pauza minimálně 6 měsíců
• S vakcinací se začíná nejčastěji během 4. měsíce života dítěte (nejdříve ve 13.týdnu, ale kvůli hnisání ramínka se někdy začíná později)
• Celá vakcinace by měla být uzavřena před dovršením 18 měsíců věku dítěte

Kdy zahájit očkování?

Důležitým orientačním momentem, podle kterého se lékař rozhodne, zda už nadešel čas přistoupit k očkování hexavakcínou, je zahojení jizvy po BCG inokulaci,“ říká MUDr. Martin Gregora.

„Ta způsobuje miminku na rameni jizvu, která se dlouho hojí. Počkat s hexavakcínou je menší riziko než očkovat do nezahojeného ramínka. Hexavakcína má totiž odlišnou imunologickou reakci která v podstatě brání hojení jizvy po očkování proti tuberkulóze v porodnici. Dlouhodobé hnisání v jizvě může vést ke zduření a zanícení svodné uzliny v podpaží ,či k dalším komplikacím způsobeným šířením zánětu. Vakcinaci není radno uspíšit, “ upozorňuje Gregora.

Jaká jsou rizika neočkování hexavakcínou?
Jedno z rizik, která stojí za zmínku, je možnost nakažení černým (dávivým) kašlem. Případů černého kašle v poslední době přibylo. Toto riziko je ale podle MUDr. Gregory ze zdravotního hlediska daleko menší než předčasně očkovat hexavakcínou do nezahojeného ramínka.

• Neočkovaná miminka by se měla alespoň částečně vyhýbat dětem, které tráví hodně času v kolektivu – tedy ve školce a ve škole. Těžko ale lze dítě odloučit od staršího sourozence.

• Zvýšení rizika nákazy také představuje větší pohyb neočkovaných cizinců na našem území, proto radíme vyhýbat se místům, která by mohla zvýšit pravděpodobnost kontaktu dítěte s potenciálně nakaženým člověkem.

• Významnou ochranu pro dítě představují látky imunologické povahy,které dostává v mateřském mléce

Jak je to s přerušením očkování
Pokud dítě již dostalo první nebo druhou vakcínu a čeká na další, nic se nestane, pokud se mezi jednotlivými očkováními počká až dva měsíce. O hodně delší prodleva ale může znamenat, že se lékař vrátí o krok zpět a bude aplikovat nejméně o jedno očkování navíc.

Co je hexavakcína neboli šestivazebná vakcína?
Hexavakcína obsahuje antigeny proti
•  dávivému (černému) kašli v acelulární formě
•  tetanu
•  záškrtu
•  invazivním onemocněním vyvolaným Haemophilem influenzae b
•  virové hepatitidě B
•  přenosné dětské obrně v inaktivované formě

Hlavní výhoda hexavakcíny: šetrnost
Děti jsou zatěžovány méně vpichy a navíc nemusejí zvlášť užívat na lžičce očkovací látku proti dětské přenosné obrně, což je v souladu s požadavkem Světové zdravotnické organizace.
Hlavním důvodem pro zavedení hexavakcíny, v západní Evropě zcela běžným očkováním, bylo podle MUDr. Hany Cabrnochové především šetrnost očkovací látky, která i v kombinované podobě díky svému složení představuje pro dětský organismus o dost menší zátěž než dosud používané očkovací látky. Dítě je po aplikování hexavakcíny chráněno srovnatelně dobře.

Dalším důvodem zavedení hexavakcíny v roce 2007 bylo doporučení Světové zdravotnické organizace na podávání neživé očkovací látky proti dětské obrně. "Česká republika byla jednou z posledních vyspělých zemí, které v rámci očkování podávaly látku živou. Šlo sice o látku "na lžičce", nicméně se všemi přidruženými riziky," říká MUDr. Cabrnochová.
Žádné komentáře
 
TOPlist