Naše Zlatíčka

Vítejte na stránkách Zlatíčka

0čkování

Nový příspěvek

Je očkování v ČR povinné?


 
 
Je očkování v ČR povinné? Fyzická osoba s trvalým pobytem a s povolením dlouhodobého pobytu na území ČR je povinna podrobit se pravidelnému očkování. Jde-li o osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za splnění této povinnosti její zákonný zástupce (rodič). Ošetřující lékař, který zjistí, že rodiče neplní svoji povinnost a zanedbávají očkování dítěte nebo jeho očkování odmítají, postupuje obvykle takto:
• obrátí se na orgán sociálně-právní ochrany dítěte s upozorněním, že rodiče neplní své povinnosti v oblasti zdravotní péče o dítě,
• obrátí se na hygienika, kterému přísluší zdravotní dozor v oblasti předcházení, vzniku a zamezení šíření infekčních nemocí.


Povinná očkování jsou ze zákona plně hrazena ze zdravotního pojištění. Více na www.ockovanideti.cz nebo www.vakciny.net.


Je možné očkování v ČR odmítnout?
Rodiče nejsou oprávněni zákonem stanovené pravidelné očkování odmítnout. Pokud tak učiní, vyžádá si o tom ošetřující lékař jejich písemné prohlášení, tzv. negativní revers (kap. 2.5).


Jaká hrozí sankce v případě odmítnutí očkování?
V případě odmítnutí nebo zanedbání očkování se rodiče dítěte vystavují možnému zahájení přestupkového řízení, neboť svým jednáním naplňují skutkovou podstatu přestupku podle § 29 odst. I. písmeno a) i písmeno f) zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění, o přestupcích s možnou sankcí pokuty do výše 10 000 Kč.


A jaký je přístup k očkování ve vyspělé Evropě?

Řídí se podobným očkovacím kalendářem jako my a očkování je pravidelné. Narozdíl od ČR, kde přetrvává zákon z dob socialismu, který ukládá očkování jako povinné, a tudíž zákonem vymahatelné, je na západě k této problematice daleko benevolentnější postoj.

Pravidelné očkování je však v drtivé většině i tam lékaři doporučováno a je hrazeno buď státem, nebo ze zdravotního pojištění. Za odmítnutí očkování tam nejsou sankce, lékař do očkování nemůže nutit, ale rodiče dětí informuje a takřka všichni lékaři doporučují maximální proočkování populace.
V ČR je možno také očkování odmítnout na vlastní odpovědnost, je ale možné teoreticky očekávat sankci v podobě výhružky či pokuty.

V ČR jsme v současnosti svědky nastupujícího trendu, který panuje na západě již léta – skupina přistěhovalců, která se nezapojí do systému pravidelné preventivní péče, lékařům uniká z dohledu, a tím pádem není ani očkována, a stává se tak potenciálním ložiskem nákazy.
Žádné komentáře
 
TOPlist